Megújult a beregszászi református templom

2018. Jun 09., szerző: Adminisztrátor

Egy közösség teremtő erejének ünnepe

A beregszászi református templom nem csupán a gyülekezetnek szent hajléka, de fontos szerepet játszik a Kárpátaljai Református Egyház életében is, hisz itt tartják nagyobb eseményeiket, itt szentelik fel a fiatal lelkészeket, de fontos intézménye Kárpátalja egész magyar közösségének, itt kezdik a tanévet, s innen indulnak Isten áldásával a nagybetűs életbe a Rákóczi Főiskola diákjai is. Két év küzdelmes, kemény munka eredményeként most kívül belül megújulva a város igazi ékessége lett, igazán méltó az Isten háza névre. A gyülekezet a hozzájuk érkezett vendégekkel mindezért az elmúlt vasárnap adott hálát.

A hálaadó istentiszteletre érkezőket a gyülekezet kamarakórusa köszöntötte, majd Taracközi Ferenc vezető lelkész fohásza hangzott el.

Zsukovszky Miklós, a Beregi Református Egyházmegye esperese hálát adott a megújult templomért, imádkozott a megújuló szívekért.

Zán Fábián Sándor püspök a 145. zsoltár alapján hirdette az igét. Mint ahogy Dávid, úgy mi is valljuk, hogy „közel van az Úr mindenkihez, aki igazán hívja”, „teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket”. Ezt bizonyítja ez a megújult hajlék is. A beregszászi református közösségnek az volt a kívánsága, hogy megújuljon ez a templom, hogy az méltó legyen Isten nevének magasztalására. Imádságos lelkülettel újították meg a hajlékot, az Úr pedig embereken keresztül adta át, hogy szeret bennünket. Segítőket, támogatókat, imádságos szívű munkásokat küldött. Közel van az Úr, s ez erősít bennünket, jövőképet ad számunkra, mondta az igehirdető. De milyen jövőképünk lesz, ha elmennek az emberek? – tette fel a kérdést, utalva a nagyszámú külföldi munkavállalásra, áttelepülésre. Akik Őt szeretik, azt megtartja – ezt tartsuk szem előtt. Akik Istent szeretik, minden a javukra válik, még ez az országban uralkodó bizonytalanság is. Úgy kell élnünk mindennapjainkat, hogy készen találjon visszajövetelekor, zárta gondolatait a püspök.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya történész, a Rákóczi Főiskola könyvtárának igazgatója ismertette a beregszászi református templom történetét, majd Taracközi Ferenc mondta el, miért vált szükségessé a felújítás, s hogy a két évvel ezelőtt a presbiterek tizedéből létrehozott alap hogyan nőtt a gyülekezeti felajánlásoknak, helyi vállalkozóknak, illetve a magyar állam támogatásának köszönhetően, hogyan küldött Isten segítséget mindig akkor, amikor éppen szükség volt arra. Ne legyen hiábavaló ez a megújulás, mondta a lelkész, legyen ez a templom az a hely, ahol együtt lehetünk Istennel!

Egy közösség teremtő erejét ünnepeljük ezen a napon, fogalmazott köszöntőjében Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, aki a reformációt méltatva elmondta, hogy az nem csupán az egyházat változtatta meg, de átvezette a magyarságot a jövőbe, hogy őrizzék a magyar kultúrát, erősítsék a közösséget, amelynek tagjai mindig egyenes gerinccel voltak nem csak keresztények, de magyarok is. Szili Katalin arról is szólt, hogy a magyar kormány fontos feladatának tekinti, hogy támogassa az önhibájukon kívül a határokon kívül élő nemzetrészeket, hogy boldoguljanak és megmaradjanak szülőföldjükön. Köszönetet mondott a kárpátaljai érdekvédelmi szervezeteknek, az egyháznak a bátor kiállásért, nemzetünk megmaradása, anyanyelvünk megőrzése érdekében kifejtett áldozatos munkájáért. A politikus köszöntötte a 955 éves Beregszász vezetését, polgárait, gyermeknap alkalmából pedig a gyermekeket, a jövőnket.

A kereszténység 2000 év óta a legüldözöttebb vallás, kezdte beszédét Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Utalva arra, hogy az egykori Szovjetunióban a hitükért is üldözték a kárpátaljai magyarokat, hangsúlyozta: a hitüket nem tudták megtörni, az üldözők már nincsenek, de a kereszténység még mindig itt van, és ha megmarad az egyházban az erő, az egyénben a hit, nem veszünk el, mert ez megtart magyarságunkban, mondta az államtitkár, aki megerősítette: a magyar kormány továbbra is minden tőle telhető támogatást megad a kárpátaljai magyarságnak, amivel a szülőföldön való boldogulását segítheti.

A mai nap a diadalmas újjászületés napja, fogalmazott Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, aki úgy véli, hogy a templom újjászületése az itteni magyarságnak a hitükhöz, az anyanyelvükhöz való ragaszkodásról tanúskodik.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola rektora az egymás terhe hordozásának fontosságáról szólt.

Az, hogy a templom felújításához szükséges összeg mintegy 65 %-át kárpátaljai reformátusok adták össze, azt bizonyítja, hogy itthon élni és megmaradni akaró magyarság lakja Kárpátalját, fogalmazott zárszavában Taracközi Ferenc, majd Zán Fábián Sándor kérte Isten áldását az ünneplő gyülekezetre.

A hálaadó istentiszteleten verset mondott Lőrinc Katalin, énekekkel szolgált a gyermek- és a kamarakórus Bobály Poncz Ilona vezetésével.

Marton Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.