Lelkészeknek állított emléktáblákat és templomi orgonát avatott Grezsa István Kárpátalján

2018. Mar 11., szerző: Adminisztrátor

Az elmúlt 450 év során a Beregszászhoz közeli Badalóban szolgált református lelkészeknek és a helyi gyülekezetben egykor fél évszázadon át szolgáló Rátz Miklós tiszteletesnek állított emléktáblákat, valamint az ungvári járási Csapon felújított templomi orgonát avatott fel vasárnap Grezsa István kormánybiztos.

A badalói református templomban tartott ünnepi istentisztelet keretében történt avatáson mondott beszédében Grezsa István a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta, “lámpás emberekre mindig is szüksége van egy közösségnek, a nemzetnek pedig olyan történelmi személyiségekre, akiknek a példájából mindig hitet meríthetünk, amelyre mindig hivatkozhatunk. Nekünk, magyaroknak Isten bőséges, gazdag áldást biztosított azáltal, hogy több mint ezeréves államiságunk, a honfoglalásunk és pusztai vándorlásunk alatt mindig voltak olyan lámpás embereink, történelmi személyiségeink, akik példája a néz időkben is erőt tudott nekünk nyújtani.”

Az, hogy Badalóban egy ilyen lámpás embernek, néhai Rátz Miklósnak az emlékét őrizhetik, többszörösen jelképes, hiszen életútja jelképezi a határon túlra szakadt nemzetrészek évszázados megpróbáltatásait – tette hozzá. Kiemelte, az Erdélyben született, a kolozsvári egyetemen teológusként végzett, majd szülőföldjén lelkészi szolgálatba állt Rátz Miklós, akit családjával együtt elüldöztek a bevonuló románok, 1918 márciusában egy olyan időszakban foglalta el a templomi szószéket Badalóban, amikor minden elveszni látszott. “Fél évszázadon át szolgálta a közösséget, ami önmagában is tiszteletre méltó teljesítmény, de ha hozzátesszük, hogy milyen volt ez és a rá következő ötven év, ami átfogja a Trianon óta eltelt közel száz esztendőt, akkor megállapíthatjuk, hogy a hozzá hasonló lámpás emberek jelentették a menedéket a legnehezebb időkben is” – emelte ki.

A kormánybiztos felidézte, milyen megpróbáltatásoknak volt kitéve Rátz tiszteletes, akit az 1920 és 1938 közötti csehszlovák időszakban azért üldöztek, mert nem volt hajlandó lemondani magyar állampolgárságáról, majd 1947-ben a szovjet hatóságok családostól az utcára tették a parókia épületéből, s húsz éven át a gyülekezet prezsbitereinél lakott. Látható, hogy a Rátz Miklóshoz hasonló hitvalló és helytálló példaképek azok, akik a közösséget megőrzik – mutatott rá. A róla történő megemlékezés, emlékének megörökítése – folytatta – azért is fontos az Ukrajnában ma nagyon nehéz időket élő magyar közösség számára, mert reményt jelent, erőt ad a kitartáshoz, a hit megtartásához, az anyanyelv megőrzéséhez, a magyar kultúra továbbvitelére ösztönöz.

Sápi Zsolt helyi református lelkész köszönetet mondott a magyar kormánynak azért a támogatásért, amelyet az elmúlt közel fél ezer esztendőben Badalóban szolgált 48 lelkész és Rátz Miklós emlékének a megörökítéséhez nyújtott. Külön köszönetét fejezte ki a kormánybiztosnak azért, mert közreműködött abban, hogy magyar kormánytámogatással két óvoda is épül a községben.

Grezsa István délután Csapon, a római katolikus templomban tartott szentmise keretében ünnepélyesen felavatta a magyar kormány támogatásával felújított orgonát. Beszédében azt emelte ki, hogy a mostani hét számára a kárpátaljai orgonák hete, mert a hét elején Majkpusztán a viski református orgonára gyűjtöttek jótékonysági koncerten, a magyar kormány segítségével juttatták ki Rahóra a sípokat a felújított római katolikus templom orgonájába, és Csapon megtörténik a magyar kormánytámogatással felújított orgona avatása és felszentelése. Hozzátette, az orgona jelképes hangszer és növény. Hangszerként az orgona önmaga jelentőségén túlmutat, hiszen esztétikai élmény nyújtása mellett hangjával a hozzájárul a hit erősítéséhez, s ezáltal erősíti a nemzettudatot is, míg növényként az orgona a tavasznak, a természet ébredésének, megújulásának a hírnöke – mondta a kormánybiztos.

Forrás: mti.hu

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.