Házasság hete a Beregi Református Egyházmegyében

2018. Feb 19., szerző: Adminisztrátor

A házasság olyan intézmény, amely évezredek óta biztosítja a társadalmi élet biztonságos és boldog alapját. Bár egyre többen azt hirdetik, hogy lejárt az ideje, elavult, nincs már létjogosultsága, több baj van vele, mint haszon belőle, mégis keresztyénként hisszük és valljuk, hogy ez az az intézmény, amelyet Isten alkotott a férfi és nő számára, hogy megéljék azt a közösséget, amely a Hármas Egy Isten belső közössége. Hisszük, hogy a férfi és a nő jól működő házastársi kapcsolata fejezi ki azt az istenképűséget, amelyet a Mindenható helyezett ebbe a világba. Lehet, hogy a bűn megtépdeste, megrontotta és kikezdte, de akkor is, nincs szebb kifejeződése az istenképűségnek, mint egy férfi és egy nő szoros szeretetre épülő kapcsolata. Ha mi ezt hisszük, akkor érdemes erről beszélni, s megtenni mindent azért, hogy megünnepeljük azt az Istent, aki megalkotta a házasságot, és töltsünk kis időt azzal, hogy felfrissítsük, rendbetegyük és megújítsuk házasságunkat.

A Beregi Református Egyházmegye ebben az esztendőben második ízben szervezte meg a Házasság hete ünnepsorozatát, amely arra hivatott, hogy a gyülekezetinkben élő házaspárok újra átgondolják és megerősítsék házassági fogadalmukat. Öt helyszínen több száz résztvevővel zajlottak az események február 5-11 között. Böjt nagyhete miatt egy héttel a nemzetközi Házasság hete előtt tartottuk a rendezvénysorozatunkat. Beregszász, Borzsova, Dercen, Kígyós, Szernye voltak azok a települések, amelyek helyet adtak az előadásoknak és rendezvényeknek. Ide gyűlhettek össze a Beregi Református Egyházmegye körzeteinek egyházközségei és épülhettek hitükben erősödhettek elköteleződésükben. Voltak olyan helyszínek, ahol generációkra lebontva várták az érdeklődőket: ilyen volt Beregszász, ahol minden este más-más generációt szólítottak meg, s Borzsova is ebbe kapcsolódott be, amikor a fiatalokat a hét szombatján a párválasztás kapcsán gyűjtötte össze a körzetben.

Az előadások a következő témákban folytak: Áldott férfi, derék asszony; Ideálok és valóság; Ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy leterveztük; Mi marad a végére; Az előadók minden helyszínen a mindennapok példáit felhasználva, személyes bizonyságtételükön keresztül igyekeztek átadni Isten üzenetét. Kacsó Géza, Katona Viktória, Béres László, Seres János, Nagy Szabolcs, Szabó Zoltán, Szanyi György, Dr Berghauer-Olasz Emőke, Illyés Tamás Zoltán és Zsuzsa, Kovács Attila, dr Vackó László bizonyságtételeit és előadásait hallgathatták a résztvevők és mindenki épülhetett házasságában.

A hét zárásaként idén második ízben Házaspárok délutánjára került sor a Hotel Helikon éttermében. 175 házaspár jött el erre az eseményre. Zsukovszky Miklós a Beregi Református Egyházmegye esperese, az alkalom védnöke nyitó szavait hallgathattuk meg, amelyben elmondta, mi is az a Házasság hete és biztatta az egybegyűlteket a házasságuk gondozására. Illyés Tamás Zoltán és felesége Zsuzsa Érszőllős református lelkipásztorai az idei Házasság hete mottóját, Éltető sodrásban, igyekeztek megvilágítani nekünk. Személyes harcaikkal és életük győzelmeivel mutatva meg milyen nehéz, s milyen gyönyörűséges Istennel házasságban élni. Hová is juthatunk akkor, amikor nem az indulataink, hanem az Úr sodor bennünket szeretetével. Egy kis interaktív rész után Buhajla József Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja biztatta az egybegyülteket, s beszélt a magyar kormány idei programjáról, a Családok évéről, s a benne rejlő lehetőségekről, amely a kárpátaljai családokat is érinti. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka egy ajándékkal érkezett, amelyet kisorsoltunk a jelenlévők között. Egy egész hetes pihenést biztosított a szerencsések számára Beregfürdői Megbékélés Házában. Az alkalom ezen része Szanyi György, a Beregi Református Egyházmegye missziós bizottságának tagja, a házasság hete programsorozat missziói felelőse imádságával zárult, de nem ért véget, hiszen vacsorával és szórakozással folytatódhatott, amelyhez a halábori Bózsár Zenekar szolgáltatta a zenét.

Akik részt vettek pozitív élményekkel térhettek haza, s erősíthették meg házasságukat az együttöltött idővel is. Köszönjük mindenkinek, aki adományával, munkájával, részvételével hozzájárult ennek a hétnek a megszervezéséhez és lebonyolításához. Hisszük, hogy nem volt hiábavaló a hetünk és reméljük jövőre is megülhetjük az elköteleződés ünnepét.

Szanyi György, lelkipásztor

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.