Szalagavató a Nagyberegi Református Líceumban

2017. Dec 07., szerző: Adminisztrátor

„Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik…” (Zsolt 37, 5), „…Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé” (Fil 3, 14) – ezeket az Igéket választották a Nagyberegi Református Líceum két végzős osztályának diákjai tanulmányaik kezdetekor, s ezekkel az Igékkel álltak színpadra december 2-án szalagavató ünnepségükön is, amikor bizonyságot tettek szüleik, tanáraik, barátaik előtt hitről, szeretetről, barátságról.

A Beregszászi Művelődési Házban sorra kerülő ünnepség Tóth László igehirdetésével vette kezdetét. A lelkészigazgató Pál apostol kolosséiakhoz írott levele alapján a gyökerek fontosságára hívta fel a figyelmet. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel Krisztusban, „erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb”, intette diákjait.

Találjátok meg a hosszú távú boldogságot, kívánta Vass György beregszászi magyar konzul. Ti vagytok a kárpátaljai magyarság következő értékes értelmiségi nemzedéke, fogalmazott Tóth Győző, a Beregszászi Járási Oktatási Osztály helyettes vezetője. Nagy Béla, a KRE főgondnoka hálát adott az áldozatos munkát lelkiismeretesen végző tanárokért, akik hitre, szeretetre, bölcsességre nevelik tanítványaikat. A diákokat arra figyelmeztette, hogy ők jelentik a kárpátaljai magyarság megmaradását. „Feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban”, helyezte szívükre a filippiekhez írott levél második részének 15. versét.  Köszönetet mondott a szülőknek, akik fontosnak tartják, hogy olyan iskolába írassák gyermekeiket, amely az igaz értékeket képviseli. Megköszönte a magyar állam gondoskodó támogatását.

Balog Zoltán, a nemzeti erőforrás minisztere levélben küldte el jókívánságait, melyben arra is ígéretet tett, hogy a magyar kormány nem hagyja magára a kárpátaljai magyarokat, továbbra is küzdeni fognak az anyanyelvű oktatás megőrzéséért. Aki eddig megőrzött, ezután is egyengeti utatokat, csak maradjatok meg igaz keresztyén magyarnak, adta útravalóul a miniszter.

Kovács András oktatási igazgató elismeréssel szólt a diákok eddigi teljesítményéről. Az előttük álló nehézségek leküzdéséhez Pál filippiekhez írott 4. levelének 13. versével biztatta őket: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem”, de ehhez naponta kapcsolatban kell lenni Vele, mondta.

Az ünnepségen debütált a beregi líceum Arany kéve tánccsoportja, akik ajaki karikázót és szatmári táncokat adtak elő. Ezt megható pillanatok követték: az osztályfőnökök – Kovács András és Makó András – feltűzték 37 diákjuk mellére a zöld szalagot. A tizedikesek Reményik Sándor Az ige című versét helyezték a zöldszalagosok szívére, s egy dallal köszöntötték őket. A végzősök pedig csodálatos zenés-verses összeállításban vallottak azokról az értékekről, amit ők fontosnak tartanak.

Tóth László zárszavában egy bibliai aranyszabállyal tanácsolta a végzős diákokat: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük…” (Mt 7, 12).

Ha mindenki eszerint élne, boldogabb lenne ez a világ…

Marton Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.