Megújult Gát református temploma

2017. Nov 23., szerző: Adminisztrátor

Hálaadás Isten szeretetéért

November 12-én zsúfolásig megtelt a gáti református templom. A helybéliek mellett sokan eljöttek a szomszédos gyülekezetekből és Magyarországról is, hogy közösen adjanak hálát az Úr megtartó szeretetéért, kegyelméért, azokért a segítőkért, akiket Isten küldött, hogy támogatásukkal megújulhasson a gyülekezet temploma. 

A hálaadó istentiszteleten Zán Fábián Sándor hirdette az Igét, aki Ezékiel könyvének 20. része alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten a nyugodalom napját jelként adta népének, aminek megtartása azt jelzi, hogy van közünk Istenhez, van közünk egymáshoz. Ez a templom is jel: itt Isten népe lakik. De csak akkor lesz áldást hozó hellyé, ha úgy jövünk ide, hogy találkozni akarunk Istennel, mondta a püspök.

Az igehirdetést követően a gyülekezet énekkara szolgált, majd Szilágyi Károly ismertette az egyházközség történetét, illetve a felújítási munkálatok szükségszerűségéről szólt. Elmondta, hogy a tető mindenütt beázott, a torony életveszélyes állapotba került, sürgősen lépni kellett. Elsőként Magyarországról a vasadiak nyújtottak segítő kezet (lelkészük Gát szülötte), aztán Cegléd-Újváros, Izsák, Padragkút, Monor református gyülekezete, a Tatai Református Egyházmegye ajánlotta fel a segítségét. Meg egyéni felajánlások is jöttek. Reményteli szívvel kezdtek a munkához, bár még nem volt meg a tetőszerkezet cseréjéhez szükséges teljes összeg. De Isten újabb segítséget küldött: az Emberi Erőforrások Minisztériumától kaptak egy jelentős összeget, aminek köszönhetően – a testvéri felajánlásokkal együtt – sikerült a templom teljes felújítását elvégezni, s ma kívül-belül megújulva várja a híveket.

A templom az imádság, a remény helye, fogalmazott Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a nemzeti összetartozás bizottság elnöke. Nem véletlen, hogy eleink a legnagyobb kilátástalanság idején először is templomot és iskolát építettek, s hogy a reformáció is a legnagyobb bajban terjedt rohamosan, ami magyar nyelvünk virágzását is hozta. S ez most itt veszélybe került. A politikus elítélte az ukrán hatalomnak a kisebbségek anyanyelvhasználatát korlátozó lépéseit, az új oktatási törvényt. Arról biztosította a jelenlévőket, hogy amíg a jelenlegi kormány áll Magyarország élén, a kárpátaljai magyarság számíthat az anyaország támogatására. Pánczél Károly a gyermekszületések fontosságát hangsúlyozta, s ezt erősítendő egy bölcsőt adott át egy gáti házaspárnak, akikhez nemrég érkezett a gyermekáldás, azt kérve, hogy ez a bölcső vándoroljon minél több családba.

Legszebb templom a tele templom, fogalmazott dr. Mező István Mózes osztályvezető, aki Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárának levelét olvasta fel, aki elismeréssel írt a határon túli egyházaknak az anyanyelv megőrzéséért kifejtett munkájáról.

A templom ma is utat mutat a vándornak és a lakóknak is, az egyház betölti feladatát, hitet, jövőképet ad, fogalmazott dr. Torzsa István beregszászi magyar konzul. Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka az összefogás és a lelki megújulás fontosságát hangsúlyozta. Köszöntötték az ünneplő közösséget a Magyarországról érkezett református gyülekezetek lelkészei, arra hívva fel a figyelmet, hogy adjunk hálát az Úrnak az Ő nagy szeretetéért, kegyelméért, a reményteli jövőért.

A hálaadó istentiszteletet követően a helyiek szeretetvendégségre invitáltak mindenkit, így köszönve meg a támogatást, s hogy együtt örültek velük.

Marton Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.