Családi nap tizennegyedszer

2017. Jul 29., szerző: Adminisztrátor

Dercen népe figyel egymásra

Július 9-én immáron tizennegyedik alkalommal szerveztek családi napot Dercenben. S idén is szép számmal gyűlt össze az iskola és a Thábita Központ udvarán felállított sátor alatt a település református népe, akiket Zsukovszky Miklós lelkész-esperes köszöntött.

Ez alkalomból a falu szülötte, Fodor Gusztáv, Tiszaderzs lelkipásztora, a Magyar Református Szeretetszolgálat Kárpátalja Koordinációs Iroda referense hirdette az Igét, aki az egymásra való odafigyelés fontosságára hívta fel a figyelmet Lázár és a gazdag példázatán keresztül. Arra is rávilágított, hogy az élet nem ér véget a halállal, a földi élet után jön a folytatás. A bibliai történet gazdag embere a pokolra jut. Miért? Mert gazdag volt, mert mulatozott? Nem! Jó az, ha valaki tud örülni az életnek és tud élni az élet ajándékaival! Az a baj, hogy közvetlenül az ő kényelmes, vidám otthona előtt ott van az emberi nyomorúság, és ez a gazdag ember ezt nem látja! Nem veszi észre, nem törődik vele! Tehát nem az a bűne, hogy gazdag, hanem az, hogy ilyen önző módon gazdag, ilyen csak magának élően gazdag.

A mi környezetünkben is ott vannak a Lázárok, mutatott rá a lelkész. Meglátjuk őket? Sokan azt mondják: én magam is szegény és nyomorult vagyok. Higgyük el, vannak, akik szívesen cserélnének velünk! Ne felfelé, a gazdagokra tekintsünk, hozzájuk hasonlítsuk magunkat, hanem lefelé nézzünk, ahol a Lázárok vannak. Ez a keresztyén hozzáállás. Ezt teszi Isten is: az Ő dicsőségének a gazdagságából állandóan lefelé néz. Sőt leszállt: a ragyogó égből a betlehemi istállóba, a mennyei trónusról a keresztfára! Gazdag lévén szegénnyé lett érettünk. Keressük és szeressük a mi Lázárainkat, mert bennük találjuk meg Jézust, fogalmazott az igehirdető.

A szeretet erejét hangsúlyozta köszöntőjében Zsukovszky, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik szeretettel végezték a családi nap előkészítését, s akik ezen a napon is a másokra figyelés szolgálatát gyakorolták.

Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka köszöntőjében elismeréssel szólt a derceni gyülekezet diakóniai, s az önkéntes tűzoltóság áldozatos, bajba jutott embertársaik irányába végzett szolgálatáról. Majd a korinthusbeliekhez írott első levél 15. része 58. versével erősítette a résztvevőket: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban”.

Az istentiszteletet követően a helyi fiatalokból álló Hárfa együttes szolgált, majd közös ebédre invitáltak mindenkit. A Máté fivérek és az önkéntes tűzoltók finom bográcsgulyással vendégelték meg a résztvevőket.

A délután folyamán bemutatkoztak a gyülekezet hittanos gyerekei, akik két korcsoportban vakációs bibliahéten vettek részt az ezt megelőző két hét folyamán. Nagy érdeklődés kísérte a Bagolyvár bábszínház előadását és a munkácsi református gyülekezet ifjúsági együttesének szolgálatát. Igencsak jó hangulatban zajlott a családi vetélkedő, a tombolán pedig számos értékes ajándék – többek között hat kerékpár – talált gazdára.

Kovács Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.