Missziós csendesdélután Badalóban

2017. Máj 05., szerző: Adminisztrátor

Sok éve, hogy a csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió csendesdélutánokat szervez egyházkerületünk gyülekezeteiben. Így jutottak el már többedik alkalommal a Badalói Református Egyházközségbe. Április utolsó vasárnapján két órakor kezdődött az alkalom, melyre a helyi gyülekezeti tagok mellett, sokan érkeztek a közelebbi vagy távolabbi településekről, illetve a misszióból.

Sápi Zsolt, helyi lelkipásztor Ézsaiás próféta könyvének 50. részéből, a 10. verssel köszöntötte az egybegyűlteket: „Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az ő szolgája szavára? ő, a ki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez!”


Az alkalmat közös dicsőítés fogta keretbe, melyet Csákány Ágnes, a csongori református gyülekezet kántora vezetett.

A délután során többen tettek bizonyságot Istennel való találkozásukról és szabadulásukról. Bornemissza János és felesége, Laura együtt mondták el, miként változtatta meg az Úr az életüket, melyről korábban azt hitték, teljesen rendben van. A csepei Geletei Ilona mellett a szomszédos Tiszacsomáról származó Ferenczi Gyöngyi tett bizonyságot az életébe belépő Istenről. Majd a bulcsúi Szocska János mesélte el, hogyan kapta vissza életét és családját a Megváltónak köszönhetően.

Ezt követően id. Pocsai Sándor a misszió vezetője szolgált közöttünk. Az alapüzenet Lukács evangéliumának 19. részéből szólt. Az Úr Jézus, Jerikón átvonulva, példázatban tanítja a tömeget: egy nemes ember messze földre megy, hogy országot szerezzen magának, előbb azonban hívatja szolgáit, hogy mindegyikre bízzon egy gírát (pénz, pénzérték). Miután hazatér a gazda, magához kéri az ő szolgáit, és számon kéri a kiosztott értéket. A legügyesebb megtízszerezte a rábízottat, így a jutalma is ezen értékű. A rest szolga azonban kendőbe csavarta az ő értékét, és elrejtette, így tőle még ez az egy is elvétetett.

Akik az igehirdetés előtt bizonyságot tettek átmentek egyik szolgálatból a másikba, mondta a lelkész. Ahogy erre a földre születünk, beleszületünk a szolgaságba. A történetben a gazda késlekedik visszatérni. Ma sokan kérdezik miért nem jött még vissza az Úr Jézus? Testvérek! Ha ma visszajönne, ti készen állnátok? Azért nem jött még vissza, hogy neked legyen lehetőséged beállni az Ő szolgálatába – mutatott rá nagyon világosan az üzenetre az igehirdető.

Akit a fiú megszabadított, az valósággal szabad.” (Jn 8, 36) A szabadulásért azonban tenni kell! „Szolgáljatok az Úrnak örömmel…!” (Zsolt 100, 2) Isten kiváltságban részesíti az Ő szolgáit, amikor gírákat bíz ránk. Ha a kicsin hűnek bizonyulunk, többet bíz ránk azután. Az ember nagyravágyással a szívében jön erre a világra. Többek akarunk lenni másoknál. Félünk, hogy az Atya szegénységben, nyomorúságban hagy minket. Ő fel akar emelni! De ezt hagynunk kell!

A gonosz szolgák miatt van nyomorúság a Földön. Veszélyes dolog volt ide eljönni ma délután, figyelmeztetett a lelkipásztor. Ugyanis akik hallották az Igét, már tudják, hogy minden ember egyik vagy másik úr szolgája. Miután kilépünk a templomból, ez már rajtunk is számon lesz kérve.

Imádkozzunk azért, hogy az egyetlen Urnak éljünk! Szolgáljunk az Úrnak, örömmel!

-tálián-

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.