KRE-közgyűlés és lelkészszentelés

2017. Mar 14., szerző: Adminisztrátor

„A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban”

A Kárpátaljai Református Egyház (KRE) az elmúlt héten tartotta meg évi közgyűlését. Az ünnepi istentiszteletre a beregszászi református templomban került sor, ahol ezúttal két fiatal lelkész felszentelésére is sor került.

Az alkalom Zán Fábián Sándor püspök igehirdetésével vette kezdetét, aki a Sámuel első könyvének 12. része alapján arról szólt, hogy az ember leginkább csak akkor kiált az Úrhoz, amikor bajban van, amikor megpróbáltatások érik. Amikor jól megy dolga, a békességben képtelen rendszeres kapcsolatot tartani Istennel, nem köszöni meg a jót és nem kéri a vezetést. Amikor segítségre van szüksége, akkor is sokszor alkut ajánl: ha meggyógyítasz, ha megmentesz, ha megoldod stb. Ez a felszínes keresztyén ember viselkedése. Jó lenne olyan embereknek lenni, akik csak üres kezeiket, kudarcaikat mutatják fel, és azt mondják: ha akarod, meg tudsz tartani. Isten ma is csodálatos dolgokat tud velünk és általunk véghez vinni, ha teljes szívből, imádkozó lélekkel követjük Őt.

Az igehirdetést követően Héder János főjegyző köszöntötte a megjelenteket, majd Nagy Béla főgondnok megnyitotta a közgyűlést és Pál apostol korintusbeliekhez írott levele 15. részének 58. versével erősítette a résztvevőket: „Azért szerelmes atyámfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban”.

Igencsak felemelő pillanatok következtek, amikor is sor került két fiatal lelkész – a beregardói születésű és Szőlősgyulán beosztott lelkészként szolgáló Laskoti Zoltán és a derceni születésű, szülőfalujában és Izsnyétén beosztott lelkészként szolgáló Máté Richárd – felszentelésére. Az eskütételt követően a KRE püspöke és az egyházmegyék esperesei kértek áldást életükre és szolgálatukra.

Ez az alkalom is azt jelzi, hogy a számbeli fogyás ellenére Kárpátalja magyarsága, reformátussága a sok-sok nehézség ellenére, minden visszahúzó erővel, körülménnyel dacolva őrzi hitét és bizakodva tekint a jövőbe, fogalmazott köszöntőjében Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul. Ezt a bizakodást bizonyítja az év elején elindított Reformáció Gyermekei program is. Ezzel kapcsolatosan a főkonzul azt kívánta, hogy szaporodó nép legyen a magyarság Kárpátalján, így döntve a megmaradás mellett. A nemzeti ünnep közeledtével Szalipszki a magyar nemzet és a reformátusság erős kötődését emelte ki, hangsúlyozva, hogy enélkül Magyarország nem lenne Európában ilyen elismert ország. Elismeréssel szólt a kárpátaljai magyarság, a református egyház kiállásáról és elkötelezettségéről, az ukrajnai kisebbségi jogok és a kisebbségi nyelvhasználat korlátozása ellen indított aláírásgyűjtésben való aktív részvételről. Ez az összefogás bizakodásra ad okot, fogalmazott a diplomata.

Az ünnepi lelkészszentelő istentisztelet áldással és a himnusz eléneklésével ért véget, majd a Rákóczi Főiskola átriumában folytatódott a közgyűlés. Itt került sor a KRE által 2009-ben alapított, az egyik első Kárpátalján is munkálkodó kiváló humanista bibliafordító, Komjáti Benedek nevét viselő sajtódíj átadására is. Ezzel a díjjal minden évben azokat a médiamunkatársakat jutalmazzák, akik az egyház életét bemutató magas szakmai szinten elkészített anyagaikkal a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtják. A kuratórium idén az ungvári rádió és televízió magyar szerkesztősége fiatal és tehetséges munkatársának, Iváncsik Attilának ítélte a díjat. Zán Fábián Sándor emellett oklevéllel jutalmazta Nagy Gabriella, a Pulzus Rádió szerkesztő-riporterének, a Küldetés munkatársának és e sorok írójának munkáját.

A továbbiakban Gulácsy Dániel fiatal beosztott lelkész, az unoka emlékezett a közelmúltban elhunyt Gulácsy Lajosra, a résztvevők egyperces néma főhajtással tisztelegtek emléke előtt. A reformáció évében megtartott közgyűlésen Balogh Attila ungmegyei, Hunyadi Attila ugocsai, Zsukovszky Miklós beregmegyei esperes, illetve Héder János főjegyző és Zán Fábián Sándor püspök az öt alapvető hittételről (soláról) – egyedül a Szentírás, egyedül hit által, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus, egyedül Istené a dicsőség – elmélkedett. A közgyűlésen sor került a püspöki beszámolóra és idén az egyházi intézmények közül a Tiszapéterfalvai Református Líceum mutatkozott be. Mint ismeretes, a Kárpátaljai Református Egyház év elején meghirdette a Reformáció Gyermekei programot, amelynek fő célja a gyermekszületések ösztönzése és az elhagyottak örökbefogadása. Ezt a programot Zán Fábián Sándor ismertette. A program népszerűsítéséhez már korábban számos támogató csatlakozott, ezúttal pedig a Beregszászi Polgármesteri Hivatal, a Presbiteri Szövetség, a Kálvin-nyomda, a Lídia-műhely és a Kárpátalja hetilap képviselője írta alá az együttműködési nyilatkozatot.

Kovácsné Marton Erzsébet

A hírhez még nem érkezett
hozzászólás.
Hozzászólok.