Hírek

Presbiteri csendeshét Balazséron

2008/01/28 - A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéjében 2008. január 14–18. között presbiteri csendeshetet szerveztek.

A Kárpátaljai Református Egyházkerület törvénye az Egyházkerületi Közgyűlésről

2008/01/21 - Történelmi pillanatok Közgyűlés és lelkészszentelés a Kárpátaljai Református Egyházban “Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róm 6, 11) A Kárpátaljai Református Egyház, mint önálló egyháztest, 2008. január 19-én első alkalommal hívott össze közgyűlést, melyen a református gyülekezetek lelkészei, gondnokai vettek részt. A zsinat múlt év novemberében határozatot fogadott el, melynek értelmében létre kell hozni és évenként össze kell hívni a KRE közgyűlését, s ennek keretében kerülhet sor a lelkészszentelésekre is.

Cigánymisszióban dolgozók találkozója

2008/01/20 - Szeretettel várunk minden lelkipásztort és misszionáriust, akik a cigánymisszióban dolgoznak 10-órára a Zsinati Irodára, stratégiai megbeszélésre. Tomes Attila

Presbiteri csendeshét

2008/01/18 - A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéjében 2008. január 14–18. között presbiteri csendeshetet szerveztek. Az alkalomnak a balazséri Béthel Konferenciaközpont adott otthont.

Sólyom László és Viktor Juscsenko Kárpátalján

2008/01/15 - Vasárnap Kárpátaljára látogatott Sólyom László Magyar Köztársasági elnöke és Viktor Juscsenko ukrán államfő. Sólyom László kárpátaljai tartózkodását a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán kezdte, ahol az oktatási intézmény vezetői mellett találkozott az itteni történelmi egyházak képviselőivel is.

Elkészült a KRE honlapja

2008/01/15 - Január 10-én a Balazséron megtartott kerületi lelkészgyűlésen adta át a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Kommunikációs Osztálya, Taracközi Ferenc lelkipásztor vezetésével az egyházkerület honlapját. Ebből az alkalomból Kárpátaljára látogatott Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK) püspöke, Taracközi Gerzson, a missziói központ igazgatója, Rácsok András, a missziói központ sajtó és információs osztályának referense, valamint Nagy Endre, az egyházkerület informatikusa.

Presbiter hét Balazséron

2008/01/09 - 2008. január 14.-én kezdődik a balazséri Béthel konferenciaközpontban a presbiterek hete, melyen nagyrészt bereg megyei gyülekezetek presbiterei és lelkészei vesznek részt, (a nagyberegi, beregújfalusi, beregszászi, rákosi, munkácsi, izsnyétei, gáti, borzsovai)

KRE közgyűlés

2008/01/09 - A Kárpátaljai Református Egyház 2008. január 19-én tartja közgyűlését a II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében. A közgyűlést lelkészszentelő ünnepség követi, melyre a beregszászi református templomban kerül sor.

A KRE református portál átadása

2008/01/07 - 2008. január 10-én, csütörtökön 9.00 órai kezdettel kerül sor a Kárpátaljai Református Egyház honlapjának ünnepélyes átadására a Balazséri Béthel Konferencia-központban. A honlapot a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke adja át. Az ünnepélyes átadás után sajtótájékoztatóra kerül sor.

Vegyes csendeshét Tivadarfalván

2007/12/30 - 2007. november 26–30 között került sor a már hagyományos őszi csendeshétre, amit Máramaros-Ugocsa megye gyülekezeteinek szervezett a missziói bizottság Tivadarfalván. Idén az advent köré csoportosultak az előadások. Hála Istennek, szép számmal jelentek meg a különböző gyülekezetekből, és az esti evangelizációkon is napról napra többen voltak a helyiek is.

Lelkészbeiktatás Bátyúban

2007/12/30 - December 2-án ünnepi istentisztelet keretében iktatták be tisztségébe Bátyú református gyülekezetének lelkipásztorát, Szántó Jánost, aki egyben a Beregi Református Egyházmegye esperesi tisztét is betölti.

Lelkészbeiktatás Szernyén

2007/12/30 - Szernyén november 25-én került sor lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre, ahol Zán Fábián Sándor püspök a Zsidókhoz írt levél második részének 1–19. versei alapján hirdette az igét, hangsúlyozva: ha kisebbé tétetünk, dicsőséggel koronáztatunk…

A gyülekezetben megélt hit

2007/12/30 - Ung megye kisebb-nagyobb gyülekezeteiből (Minaj, Ketergény, Homok, Rát, Ungvár, Gálocs, Palágykomoróc, Szürte, Botfalva) több mint 120-an érkeztek november 25-én az Ungtarnócon megrendezett kiskörzeti csendesnapra.

Lelkészbeiktatás Fertősalmáson

2007/12/20 - December 9-én zsúfolásig megtelt a fertősalmási majd' kétszáz éves, ódon református templom. Ezen a napon ünnepi istentisztelet keretében iktatták be tisztségébe Homoki Tibort, a gyülekezet által megválasztott lelkipásztort.

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése