Hírek

ÉRTESíTŐ

2008/04/06 - Kedves Lelkipásztorok! Ezúton értesítjük a gyülekezeti énekkarokat, hogy a 2008. április 26.-ra tervezett Énekkari Találkozóra az ungvári templom renoválási munkálatai miatt egy későbbi, őszi időpontban kerül majd sor Ungváron. A találkozó pontos időpontjáról és a részletes programról hamarosan értesítjük a gyülekezetek lelkipásztorait. Kelt: Ungvár, 2008. április 2. Tisztelettel: Héder János ungvári lelkipásztor

Együtt építeni Isten országát

2008/04/06 - A közös célért A közelmúltban ennek a közös akaratnak, az együttműködésnek erősítése, Isten népének egymáshoz közelebb vitele céljából utazott Angliába Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, illetve Kacsó Géza beregszászi főiskolai lelkipásztor, akit az utazás után arról kérdeztük, milyen céllal utaztak, s milyen benyomásokkal tértek haza.

Közös gyökér, közös sors

2008/04/06 - Evangelizáció Fornoson Közös gyökér, közös sors Felvidéki lelkipásztorként március 10–14 között Fornoson evangelizáltam.

Kelet és Nyugat közeledése

2008/04/06 - Jézusban egyek vagyunk Minden igaz keresztyén embernek, lelkipásztornak közös célja és feladata, megbízatása van: hirdetni az evangéliumot, Jézushoz vezetni a rá bízott embereket, a nyájat. Nem azt kell hát firtatnunk, mi az, ami elválaszt bennünket, mi az, amiben esetleg különbözik az igehirdetésünk, hanem azt, hogyan találjuk meg a közös, az egyetlen utat, amely az örök életre vezet. S ehhez párbeszédre van szükség.

Nem vagyunk egyedül a Kárpát-medencében...

2008/04/03 - A Magyar Református Szeretetszolgálat 2008. március 31. és április 1. között tartotta meg az I. Kárpát-medencei Református Diakóniai Munkatársi Találkozót Berekfürdőn. Mintegy 120-an vettek részt diakóniai munkások, intézményvezetők, alapítványok elnökei, missziók vezetői. A megjelentek megismerkedhettek a 2006-ban indult MRSz, a KDKT (Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács, mely a Generális Konvent 2007, áprilisi határozata alapján jött létre) munkájával. Tájékoztatást kaptak a REDIE (Református Diakóniai Intézetek Egyesülete) működéséről.

Felnőtt konfirmáció

2008/03/30 - Különleges virágvasárnapi istentiszteletre gyűltek össze Tiszaújlakon 2008. március 16-án. A gyülekezet történetében először került sor felnőtt konfirmációra. Az istentisztelet alapigéje a napi ige szerint a tálentumokról szólt (Mt 25, 19 -30).

Missziós csendesdélután Nagymuzsalyban

2008/03/30 - Ma délután Nagymuzsalyba látogatott a Csongori Bethesda Szenvedélybetegek Mentő Missziója és néhány órára a templomba költözött. A megjelentek is hallhatták, láthatták azt az örömöt, amit csak az Isten szabadítása által tapasztalhat  meg az ember. Erről szóltak a bizonyságtételek.  

I. Kárpát-medencei Református Diakóniai Munkatársi Találkozó

2008/03/30 - Március 30-án este vette kezdetét az I. Kárpát-medencei Református Diakóniai Munkatársi Találkozó Berekfürdőn. A program: Március 31., hétfő 7.00 – 7.45 Imaközösség 9.00 – 9.45 Nyitó áhítat – Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Emlékeztető

2008/03/29 - Kérjük Továbbadni! Homeopátia az ige mérlegén címmel tart előadást gyülekezetünkben dr. Erdélyi Judit. Az előadás 2008. április 12-én lesz megtartva, reggel 9.30 órai kezdettel. Helyszín: Gyülekezeti Terem Áhitatot tart: Viczián Miklós Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Lehetőség lesz kérdések feltételére is! Érdeklődni lehet telefonon: (241) 25065 emailben: ber.ref.egyhaz@gmail.com

LELKÉSZEK és HITOKTATÓK FIGYELEM!

2008/03/26 - Vakációs Nyári Bibliahét anyagának bemutatója: 2008. április 17. Rát. Kezdési idő: 10.00. Aki esetleg lemaradt  a saját megyéjében, még mindig eljöhet az utolsó alkalomra!

Krisztus feltámadt!

2008/03/21 - ,,Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk” (ApCsel 2, 32) Kedves ünneplő Testvéreim! Isten kegyelméből ebben az esztendőben is, Istennek legyen hála, megünnepelhetjük a keresztyének legnagyobb ünnepét.

Elhivatás – Teológus felvételi

2008/03/17 - Idén február 20-án tehettek alkalmassági vizsgát azok a fiatalok, akik teológián szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ennek során egy öttagú bizottság előtt kell számot adniuk tudásuk mellett elhivatottságukról is. A Bizottság Máté Richárdnak adta át az ajánlólevelet.

Rajz- és makettkészítő verseny

2008/03/15 - pályamunkáinak a leadási határideje 2008. március 20. Téma: Az én gyülekezetem

BIBLIAISMERETI VERSENY

2008/03/14 -  A BEREG MEGYEI eredmények a KRE TB oldalán! http://karpatalja.myip.hu/lap/ tanulmanyibizottsag/ index.php?m=letoltes&a =show&t=16

Felvételi tájékoztató

2008/03/13 - A Péterfalvi Református Líceum felvételt hirdet a 2008–2009-es tanévre   A vizsgák időpontja: 2008. április 26. (szombat)   A jelentkezési lapokat – lelkészi ajánlással (zárt borítékban) – kérjük, jutassák el hozzánk 2008. április 10-ig

EKG-gépet kapott a kórház

2008/03/10 - A diakóniai osztály közreműködésével EKG-gépet kapott a kórház A hívő ember, ahol tud, segít. És nem csupán a bajban, nem csupán katasztrófa idején. Köztudott, hogy Ukrajnában még ma is az egészségügy az egyik legrosszabbul finanszírozott ágazat. Bár a mutatók szerint egyre több jut a gyógykezelés fejlesztésére, egészségügyi intézményeinkben még igencsak hiányos az osztályok felszereltsége. Ezeket a hiányokat humanitárius segélyekkel igyekeznek pótolni. S ebben élen jár a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztálya, mely megalakulása óta szívügyének tekinti a kórházak támogatását.

Ökumenikus világimanap

2008/03/10 - Isten bölcsessége új értelmet ad életünknek Március első péntekjén ismét az egész világon imanapra hívogattak bennünket. Ebben az esztendőben a guyana-i asszonyok készítették el a világimanapi liturgiát, így Guyanaval, az ottaniak életével, helyzetével ismerkedhettünk meg közelebbről.

Leánykonferencia KRISZ-pont

2008/03/07 - Kedves Lányok! Szeretettel hirdetjük, hogy 2008. március 8-án szombaton délelőtt 9.00 órai kezdettel leánykonferenciát tartunk Beregszászban a KRISZ-pontban. Minden kedves érdeklődő lány testvérünket szeretettel várunk! Kincses Margit

BIBLIAISMERETI VERSENY Ung megyei eredmények

2008/03/06 - Bizottságának oldala www.reformatus.com.ua /lap/tanulmanyibizottsag/  oldalán

Bibliaismereti verseny 8-9.osztály

2008/03/04 - A BEREG MEGYEI VERSENY 8. és 9. osztályának eredményei felől MÁRCIUS 7-8-án lehet érdeklődni. Köszönjük a türelmet!

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése