Hírek

Egységesülő református egyház

2008/04/17 - A Kárpát-medencei magyar református egyházak tervezett közös liturgiájáról és alkotmányáról tárgyalt többek között a Kárpát-medencei Református Generális Konvent (GK) Elnöksége hétfőn és kedden (április 14-15-én) Budapesten, a Dunamelléki Református Egyházkerület székházában. A két nap alatt szó volt a kárpátaljai és vajdasági testvéreinket érintő vízumkérdésről, egy, a magyar diaszpóra helyzetét vizsgáló konferenciatervezetről, valamint az egyháztagság és a taglétszám kérdéséről is.

Csendesnap Kaszonyban

2008/04/17 - 2008. április 26-án, szombaton Kaszonyban ifjúsági csendesnapra kerül sor. Az alkalom a regisztrációt követően 9.30-kor kezdődik. A részletes programot lásd az alábbi linken: www.kaszonyi refegyhaz.try.hu Kérjük, hogy azok a gyülekezetek, akik részt szeretnének venni a csendesnapon a lelkész vagy ifjúsági vezető jelezzen vissza a jövő hét folyamán (jelentkezni lehet telefonon, Pataki Gábornál: 80678636652; patakigabor83@ gmail.com ill. a KRISZpontban: 42609).

Küldetés

2008/04/15 - a KRE lapja pünkösdi számának lapzártája(VÁLTOZÁS az ünnepek miatt) 2008. április 20.-án lesz. Ha valakinek hirdetése van, kérjük az alábbi címre eljuttatni: ber.ref.egyhaz@gmail.com  

Ülésezik a Generális Konvent elnöksége

2008/04/15 - Április 14-én és 15-én Budapesten ülésezik a Kárpát-medencei Generális Konvent elnöksége. A Dunamelléki Egyházkerület Ráday utcai székházában a kétnapos ülésen szóba kerül a közös alkotmány kérdése, a vízum-ügy (Ukrajna, Szerbia), a horvátországi helyzet, a vendégszolgálatok kérdése. Napirenden szerepel az ifjúsági énekeskönyv, az amerikai lelkészválasztás véleményezése, az Erdélyi Gyülekezet helyzete és a Presbiteri Szövetség együttműködési javaslata. Értékelik a bizottsági munkát, és javaslat hangzik el a Generális Konvent nem magyarországi egyháztestei által fenntartott közoktatási intézmények működését támogató alap ügyében. www.reformatus.hu

A Sámuel Alapítvány hétvégéje

2008/04/13 - Egy egész hétvégét tölthettek együtt a Sámuel Alapítvány munkájában részt vevő szülők és gyermekek. A pihenés mellett Isten igéje is fontos szerepet kapott az alkalmon. Gogola István keresztyén pszichológus segített néhány neveléssel kapcsolatos kérdés megvitatásában.

KRISZ csendesnap

2008/04/13 - Nagydobronyban rendezte meg (2008. április 12-én) kerületi csendesnapját a KRISZ.  Több mint 1200-an regisztráltak. A program színes volta és az interaktív kapcsolat az angliai United Reforme Church fiataljaival most rendhagyóvá tették az alkalmat. Részletek a Küldetés májusi számában, s a KRISZ honlapján olvashatók.  

Megmérettetett a homeopátia

2008/04/13 - az ige mérlegén és a keresztyén ember számára nem találtatott alkalmazható "gyógymódnak". 2008. április 12-én zsúfolásig megtelt a beregszászi gyülekezet nagyterme. Arra voltunk kíváncsiak: vajon mit mond a Biblia és egy keresztyén kardiológus a homeopátiáról? Az előadásról bővebben, valamint a hanganyag 1-2 napon belül letölthető honlapunkon.

Derék asszonyt kicsoda találhat?

2008/04/12 - Szőlősgyulán immár hagyománnyá vált, hogy minden év tavaszán nők számára csendes napot tartunk. 2007. április 18-án, péntek délelőtt 9.00 órakor a Szőlősgyulai Református templomban kezdődik a csendesnap és előreláthatóan délután 16.20-kor ér véget. A női csendesnap mottója: A derék asszony vagy a modern nő

Katechetikai konferencia Sárospatakon

2008/04/10 - "A Játék a katechézisben" címmel rendezte meg a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Neveléstudományi Intézete katechetikai konferenciáját 2008. április 9-én a Kollégium Imatermében.

Csendeshétvége

2008/04/09 - Április 11-13 között közös családi hétvége szerveződik a Sámuel Alapítvány családjai számára. A hétvége gazdag lesz programokban gyermekek és szülők számára egyaránt. A szülők kicserélhetik tapasztalataikat a nagycsaládos örömökről és nehézségekről, a gyermekek pedig lehetőséget kapnak arra, hogy barátkozzanak, megismerjék egymást.

Tálentum-találkozó

2008/04/09 - Idén április 5-én rendezte meg a KRE Tanügyi Bizottsága a Tálentum-talákozót, melynek célja, hogy bárki megmutathassa Istentől kapott tehetségét másoknak. Az alkalomra ebben az évben is Nagyberegen került sor. A kategóriák között szerepelt az ének, furulya-, zongora darab, kisénekkar, színdarab. A résztvevők hálát adtak Istennek a kapott tálentumokért.

Tavaszi csendesnap Feketeardóban

2008/04/07 - Immár hagyományosan a virágvasárnap Ugocsa megyében délelőtt istentisztelettel kezdődik a gyülekezetekben, délután csendes nappal folytatódik. Idén Feketeardó adott otthont az ide érkező mintegy 600 embernek. Szülőfalujában Ugocsa megye esperese, Seres János köszöntötte a gyülekezeteket és lelkipásztoraikat.

Izsnyéte testvérgyülekezetet keres

2008/04/07 - Hit, nemzet, anyanyelv Ha Beregszásztól Munkács felé haladva elhagyjuk Gát községet, és a főútról balra térünk, tízpercnyi autózás után elérjük Izsnyéte első házait. A 2250 lelkes település lakóinak több mint a 60%-át magyarok teszik ki, akiknek a túlnyomó többsége református. A múlt század első évtizedében épült, szépen felújított református templom ott áll a falu központjában, jelezvén, hogy az itteni hívek azt vallják: lelki alkalmaik legfontosabb színhelye Isten házához méltó környezetben legyen.

ÉRTESíTŐ

2008/04/06 - Kedves Lelkipásztorok! Ezúton értesítjük a gyülekezeti énekkarokat, hogy a 2008. április 26.-ra tervezett Énekkari Találkozóra az ungvári templom renoválási munkálatai miatt egy későbbi, őszi időpontban kerül majd sor Ungváron. A találkozó pontos időpontjáról és a részletes programról hamarosan értesítjük a gyülekezetek lelkipásztorait. Kelt: Ungvár, 2008. április 2. Tisztelettel: Héder János ungvári lelkipásztor

Együtt építeni Isten országát

2008/04/06 - A közös célért A közelmúltban ennek a közös akaratnak, az együttműködésnek erősítése, Isten népének egymáshoz közelebb vitele céljából utazott Angliába Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, illetve Kacsó Géza beregszászi főiskolai lelkipásztor, akit az utazás után arról kérdeztük, milyen céllal utaztak, s milyen benyomásokkal tértek haza.

Közös gyökér, közös sors

2008/04/06 - Evangelizáció Fornoson Közös gyökér, közös sors Felvidéki lelkipásztorként március 10–14 között Fornoson evangelizáltam.

Kelet és Nyugat közeledése

2008/04/06 - Jézusban egyek vagyunk Minden igaz keresztyén embernek, lelkipásztornak közös célja és feladata, megbízatása van: hirdetni az evangéliumot, Jézushoz vezetni a rá bízott embereket, a nyájat. Nem azt kell hát firtatnunk, mi az, ami elválaszt bennünket, mi az, amiben esetleg különbözik az igehirdetésünk, hanem azt, hogyan találjuk meg a közös, az egyetlen utat, amely az örök életre vezet. S ehhez párbeszédre van szükség.

Nem vagyunk egyedül a Kárpát-medencében...

2008/04/03 - A Magyar Református Szeretetszolgálat 2008. március 31. és április 1. között tartotta meg az I. Kárpát-medencei Református Diakóniai Munkatársi Találkozót Berekfürdőn. Mintegy 120-an vettek részt diakóniai munkások, intézményvezetők, alapítványok elnökei, missziók vezetői. A megjelentek megismerkedhettek a 2006-ban indult MRSz, a KDKT (Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács, mely a Generális Konvent 2007, áprilisi határozata alapján jött létre) munkájával. Tájékoztatást kaptak a REDIE (Református Diakóniai Intézetek Egyesülete) működéséről.

Felnőtt konfirmáció

2008/03/30 - Különleges virágvasárnapi istentiszteletre gyűltek össze Tiszaújlakon 2008. március 16-án. A gyülekezet történetében először került sor felnőtt konfirmációra. Az istentisztelet alapigéje a napi ige szerint a tálentumokról szólt (Mt 25, 19 -30).

Missziós csendesdélután Nagymuzsalyban

2008/03/30 - Ma délután Nagymuzsalyba látogatott a Csongori Bethesda Szenvedélybetegek Mentő Missziója és néhány órára a templomba költözött. A megjelentek is hallhatták, láthatták azt az örömöt, amit csak az Isten szabadítása által tapasztalhat  meg az ember. Erről szóltak a bizonyságtételek.  

Archívum

Keresés dátum szerint:


Aktualitás beküldése